Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veiligheid in het bewegingsonderwijs (2018)

factsheet 2018/12

Blessures en ongevallen tijdens het bewegingsonderwijs komen vaak voor. Om meer zicht te krijgen op veiligheidsaspecten binnen het bewegingsonderwijs, hebben de onderzoekers aan schoolleiders van basisscholen verschillende stellingen voorgelegd. Via een representatieve steekproef zijn scholen voor primair onderwijs benaderd (n=1871). De resultaten zijn gebaseerd op antwoorden van bijna 800 basisschoolleiders. (Slot-Heijs e.a., 2017)

Enkele conclusies uit deze factsheet zijn:  

  • De overgrote meerderheid van de scholen geeft aan dat de school een veilige sport- en beweegomgeving tijdens het bewegingsonderwijs biedt (94%) en dat de gymtoestellen (91%) en sportaccommodatie (87%) jaarlijks worden gecontroleerd.
  • Drie kwart (76%) van de basisscholen met een vakleerkracht geeft aan dat er huis- en gedragsregels zijn opgesteld die de veiligheid tijdens het bewegingsonderwijs waarborgen. 
  • Nog niet de helft (46%) scholen van de scholen waar het bewegingsonderwijs alleen door groepsleerkrachten wordt gegeven geeft aan huis- en gedragsregels te hebben opgesteld om de veiligheid in het bewegingsonderwijs te borgen.
  • Om de veiligheid binnen het bewegingsonderwijs te verhogen, kunnen met name scholen waar groepsleerkrachten bewegingsonderwijs geven, gestimuleerd worden om onder andere huis- en gedragsregels op te stellen.
Literatuurverwijzing: Brouwer, L., Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H., & Collard, D.C.M. (2018). Veiligheid in het bewegingsonderwijs: factsheet 2018/12. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving