Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veranderende lidmaatschappen in de sport (2018)

Dit boek bevat de uitkomsten na 4 jaar onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van veranderingen in ledenbinding in de sport.

Steeds meer mensen sporten individueel of ongeorganiseerd. Daarom nemen zij misschien liever een abonnement op de sportschool, dan dat zij lid worden van een sportvereniging. De belangrijkste reden is dat mensen tegenwoordig op flexibele momenten willen sporten. Daardoor verandert niet alleen de manier waarop sport wordt beoefend, maar ook de maatschappelijke waarde ervan.

Sportverenigingen zien hun lidmaatschappen veranderen en sportparticipatie afnemen. De vraag is hoe zij kunnen inspelen op de veranderende behoefte. Welke middelen zetten zij in om leden te binden en te behouden voor het georganiseerde sportaanbod?

Literatuurverwijzing: Smits, F., Janssens, J., & Vos, N. de (2018). Veranderende lidmaatschappen in de sport. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0118 Beschikbaar
Mulier instituut PART-0061 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving