Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor 2017 Hilversum (2017)

Deze lokale verenigingsmonitor biedt inzicht in de stand van zaken bij sportverenigingen in Hilversum. In het onderzoek is aandacht voor beleidszaken op verenigingsniveau: het ledenbestand, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s). Samen vormen deze zaken de organisatiekracht van de verenigingen. Ook is gemeten in hoeverre de Open club-gedachte door verenigingen wordt uitgedragen. Dit is gebeurd aan de hand van vier dimensies: open cultuur, ondernemerszin, vraaggerichtheid en samenwerking. Dit onderzoek sluit aan op een breder onderzoek naar de stand van zaken bij sportverenigingen in twaalf ‘transitiegebieden’ in Nederland. Dit zijn gebieden die te maken hebben met demografische groei of krimp. Door de meting in twaalf transitiegebieden als uitgangspunt te nemen, is het mogelijk om de situatie in Hilversum op bepaalde onderwerpen met de situatie in andere gebieden te vergelijken. Overigens is in Hilversum geen sprake van grote demografisch groei of krimp. De vragenlijst is bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een webenquête. Hilversum heeft een stevige basis van verenigingen die voldoende organisatiekracht bezitten. Deze clubs hebben de komende jaren waarschijnlijk weinig moeite om hun activiteiten voort te zetten. Met gerichte ondersteuning zal een deel van deze verenigingen zich (kunnen) ontwikkelen tot open verenigingen.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J., Brandsema, A., & Kalmthout, J. van (2017). Verenigingsmonitor 2017 Hilversum. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-476 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving