Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor gemeente Meierijstad 2021 (intern rapport) (2021)

Het doel van dit verenigingsonderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Meierijstad, is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente. Zo kan de gemeente op lange termijn een duurzaam beleid in sportverenigingen voeren. Ook kunnen de resultaten van dit onderzoek de gemeente helpen bij het maken van keuzes in het ondersteuningsbeleid dat zij bij sportverenigingen voert.

De monitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de sportverenigingen, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid.

De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met landelijke cijfers, zodat de situatie van de verenigingen in de gemeente Meierijstad kan worden afgezet tegen landelijke ontwikkelingen.

Literatuurverwijzing: Cremers, R., & Kalmthout, J. van (2021). Verenigingsmonitor gemeente Meierijstad 2021 (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-797 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving