Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor Haarlem 2012 (2012)

De gemeente Haarlem heeft in 2008 zelf een sportverenigingsmonitor uitgevoerd. In 2012 verrichtte het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente een vervolgonderzoek, om bij de sportverenigingen de huidige stand van zaken en de ontwikkeling na vier jaar in beeld te brengen. Inmiddels zijn er ook nieuwe thema’s binnen het Haarlemse verenigingsleven actueel geworden. Deze extra thema’s zijn toegevoegd aan de monitor. Voorliggende rapportage beschrijft de stand van zaken op de diverse gebieden waarop de Haarlemse sportverenigingen een bijdrage leveren aan de samenleving.

Literatuurverwijzing: Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2012). Verenigingsmonitor Haarlem 2012. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-275 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut SPVERE-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving