Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor Overijssel 2013 (2014)

In 2011 is de Verenigingsmonitor Overijssel door Sportservice Overijssel ontwikkeld en uitgevoerd. Om trends en ontwikkelingen te kunnen waarnemen is de Verenigingsmonitor in 2013 herhaald. In samenwerking met het Mulier Instituut zijn de Vitaliteitsindex en ABC-index toegevoegd, waarmee vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van een sportvereniging worden gemeten. De verenigingsmonitor heeft als doel om een goed beeld te geven van de stand van zaken bij de Overijsselse sportverenigingen. De uitkomsten zijn voor zowel de Provincie Overijssel, de gemeente, als de sportvereniging van belang om goed in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. De sportverenigingen in Overijssel zijn over het algemeen positief over de toekomst, de sterkte en de financiële positie van hun club. Werving en behoud van vrijwilligers/kader en leden zijn de belangrijkste aandachtspunten voor verenigingen. Ondanks dat bijna de helft van de verenigingen al een (brede)maatschappelijke rol vervult, liggen er op dit thema zeker mogelijkheden voor de verenigingen en staan verenigingen er ook open voor. Op basis van de Vitaliteitsindex blijkt dat 15 procent van de sportverenigingen in Overijssel bestempeld kan worden als vitale vereniging. Volgens de ABC-index kan één op de tien verenigingen zich beschouwen als een maatschappelijk betrokken sportclub.

Literatuurverwijzing: Harmsel, L. ter, Vilsteren, M. van, Kalmthout, J. van, & Romijn, D. (2014). Verenigingsmonitor Overijssel 2013. Zwolle: Sportservice Overijssel.

Omschrijving