Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verkenning rol provincies in de sport (2019)

bevindingen kennismakingsronde langs provincies 2018-2019

Organisatie(s): NLsportraad

Om een beeld te krijgen van de rol van en verhoudingen tussen overheden in het sportbeleid heeft de NLsportraad een verkenningsronde langs provincies gemaakt. Voor provincies is sport weliswaar geen kerntaak, maar niet zelden blijken ze betrokken te zijn bij sport. Dit document is een verslag op hoofdlijnen waarin een aantal constateringen en bevindingen worden samengevat. In de bijlage zijn de provincies op basis van thema’s met elkaar vergeleken. 

Literatuurverwijzing: NLsportraad (2019). Verkenning rol provincies in de sport: bevindingen kennismakingsronde langs provincies 2018-2019. Den Haag: NLsportraad.

Omschrijving