Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vernieuwen (2012)

binden, inspireren, deel 2, de resultaten van proeftuinprojecten nieuwe sportmogelijkheden

Sportverenigingen zullen continu moeten kunnen inspelen op veranderende wensen van de kritische sportconsument. Vanaf 2008 hebben verenigingen in 22 Proeftuinen de kans gekregen om te experimenteren met vernieuwend sportaanbod. Ze deden dat veelal in samenwerking met gemeenten en andere lokale organisaties. In het eerder verschenen boek ‘Vernieuwen. Binden. Inspireren.’ zijn de resultaten van vijftien Proeftuinen opgetekend aan de hand van interviews met de kartrekkers. Ook zijn aan de hand van deze concrete voorbeelden acht thema’s belicht rond de vernieuwing van het sportaanbod. Naast deze Proeftuinen, die vier jaar de tijd kregen te experimenteren, is in zeven proeftuinprojecten – op kleinere schaal en binnen het tijdsbestek van anderhalf jaar – ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het nieuwe sportaanbod. In sporten als waterpolo, turnen, basketbal en hockey is een nieuwe aanpak gezocht en gevonden. Verenigingen ontwikkelden een aanbod om andere doelgroepen te bereiken en gingen daarmee, ook letterlijk, de straat op of een bedrijf in. Bijzonder is ook de ervaring die opgedaan is bij samenwerking met de gezondheidszorg en een sociale werkplaats. Dit tweede deel van ‘Vernieuwen. Binden. Inspireren.’ daagt de lezer uit kennis te maken met deze ervaringen. De interviews bieden inspiratie om in de eigen vereniging of sportomgeving aan de slag te gaan met deze nieuwe sportmogelijkheden.

Literatuurverwijzing: Daanen-Smits, H., Egdom, H. van, Houselt, C. van, Mercus, P.H., & Veerman, H. (2012). Vernieuwen: binden, inspireren, deel 2, de resultaten van proeftuinprojecten nieuwe sportmogelijkheden. Deventer: ...daM uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SPOR-009 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0047 Beschikbaar
Mulier instituut SPIN-0017-3 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving