Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verschillende sportsettingen, verschillende motivatie? (2019)

een afstudeeronderzoek naar het verband tussen motivatie en sportsettingen

Auteur(s): Luuk van der Heyden

Dit afstudeeronderzoek heeft betrekking op de relatie tussen motivatie en sportsettingen.

Het doel van het afstudeeronderzoek is het doen van aanbevelingen aan het Transferpunt Sport) voor het verbeteren van advies en ondersteuning aan sportverenigingen met betrekking tot ledenbehoud/-werving, door – met kwantitatief onderzoek – de meningen te inventariseren van sporters in verschillende sportsettingen over het verband tussen de motivatie om te gaan sporten en de sportsetting waarin zij sporten.”

Dit is een afstudeeronderzoek binnen de opleiding Sport, Gezondheid en Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het onderzoek is uitgevoerd tijdens mijn afstudeerstage bij het Transferpunt Sport. De stageperiode liep van februari 2019 tot en met juli 2019.

Literatuurverwijzing: Heyden, L. van der (2019). Verschillende sportsettingen, verschillende motivatie?: een afstudeeronderzoek naar het verband tussen motivatie en sportsettingen. Nijmegen: Transferpunt Sport.

Omschrijving