Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verschillenderollen van de vakleerkracht op De Haagse Scholen (2019)

Auteur(s): Rob Smit

Voormalig gymleerkracht in het basis-, voortgezet, en speciaal onderwijs en didaktiekdocent op de Halo, Rob Smit, geeft vanuit zijn huidige functie als coördinator bewegingsonderwijs bij het Haags openbaar onderwijsbestuur (stichting De Haagse Scholen) en bestuurslid bij stichting I.O.O. (Internationale OnderwijsOntwikkeling) inzage in de rollen die een vakleerkracht vervult binnen de stichting De Haagse Scholen.

Literatuurverwijzing: Smit, R. (2019, januari). Verschillenderollen van de vakleerkracht op De Haagse Scholen.

Omschrijving