Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Versterking data-infrastructuur sport (2012)

Het sportonderzoek heeft in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voor verdere groei gebaat bij een versterking van de data-infrastructuur. Een totaaloverzicht van reeds beschikbare en van gewenste data voor het monitoren van ontwikkelingen in de sport ontbreekt echter en de ontsluiting van gegevens is beperkt. Op verzoek van de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) advies over de versterking van de data-infrastructuur voor de sport. Dit advies richt zich op drie onderdelen: 1. Inventarisatie van relevante kengetallen voor de sport op landelijk niveau en selectie van een beperkt aantal kernindicatoren daaruit; 2. aanvullende dataverzameling ten behoeve van kengetallen en kernindicatoren; 3. de inrichting van een systeem om data te beheren en beschikbaar te stellen (backoffice) en data te ontsluiten (frontoffice).

Literatuurverwijzing: Tiessen-Raaphorst, A., & Haan, J. de (2012). Versterking data-infrastructuur sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO VWSB-008 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0049 Beschikbaar
Mulier instituut METH-0090 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl