Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven (2019)

infographic

Organisatie(s): Mulier Instituut

Infographic opgesteld door het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van september 2019 over de financiële kant van het lokale sportbeleid, gezien vanuit het perspectief van de sportambtenaar.

De verwachte ontwikkeling van gemeentelijke uitgaven aan sport en de verwachte financiële bijdrage van andere beleidsafdelingen/-terreinen aan het sportbudget zijn in kaart gebracht.

Literatuurverwijzing: Mulier Instituut (2019, septembert). Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven: infographic. Sport & Gemeenten 67

Omschrijving