Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visie sport en bewegen gemeente Zutphen (2020)

Deze visie Sport en Bewegen geeft de uitdagingen voor een middellange termijn (circa 8 jaar). Voor de periode tot 2022 zijn de de volgende doelen gesteld:

  1. Het versterken van de samenwerking tussen sport en sociaal domein en gezondheid. 
  2. Het vitaliseren van verenigingen is een belangrijke opgave voor de komende jaren.
  3. Het ontwikkelen van plannen voor binnensportaccommodaties, zodat we op langere termijn een toekomstbestendige sportinfrastructuur hebben in Zutphen. Voor de buitensport is er een aantal locaties die vragen om een doorontwikkeling. We willen deze ontwikkeling stimuleren, samen met de gebruikers/verenigingen.
  4. Het verbeteren van de organisatie van de sport. Dat wil zeggen meer grip en regie op de exploitatie van sportaccommodaties waar de gemeente financieel aan bijdraagt, een betere informatievoorziening en meer samenwerking en afstemming wat betreft inzet van buurtsportcoaches.
Literatuurverwijzing: (2020). Visie sport en bewegen gemeente Zutphen. Zutphen: Gemeente Zutphen.

Omschrijving