Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitale sportverenigingen in Nederland (2019)

factsheet 2019/13

Het aandeel Nederlanders dat lid is van een sportvereniging neemt de laatste jaren gestaag af. Beleidsvoerders erkennen het belang van de sportvereniging voor Nederland en zetten in op het versterken van deze basis van het sportaanbod. Hierbij is het belangrijk om een goed beeld te hebben van hoe de vereniging er in Nederland voor staat.

Hoeveel vitale verenigingen zijn er in Nederland? Welke verenigingen zijn kwetsbaar en hoe is de situatie van grote, kleine middelgrote verenigingen in Nederland? Dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut, gaat in op deze vragen.

Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., & Kalmthout, J. van (2019). Vitale sportverenigingen in Nederland: factsheet 2019/13. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving