Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitale sportverenigingen Tilburg (2014)

verenigingsmonitor Tilburg 2014

In 2009 heeft het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Tilburg een lokale verenigingsmonitor uitgevoerd. In 2014 is de Verenigingsmonitor 2009 opnieuw uitgevoerd, dit keer met daarin aanvullingen uit de Ambitiemonitor 2012, die door de gemeente is uitgevoerd. In overleg met de gemeente Tilburg is de vragenlijst geactualiseerd en aangevuld, zodat de Verenigingsmonitor Tilburg 2014 aanknopingspunten biedt voor de komende beleidsperiode. De Verenigingsmonitor Tilburg 2009 was met name gericht op de maatschappelijke activiteiten van de sportverenigingen. De centrale vraag in 2009 was in welke mate Tilburgse sportverenigingen maatschappelijk actief zijn. Voor die maatschappelijk activiteiten van verenigingen is destijds een index ontwikkeld. Deze index is in de monitor van 2014 exact herhaald. Door deze index te herhalen wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen er zijn in de maatschappelijke activiteiten bij de Tilburgse sportverenigingen. Duidelijk wordt onder meer of de sportverenigingen maatschappelijk actiever zijn dan vijf jaar geleden. In 2014 is er daarnaast een index gebruikt om de organisatiekracht oftewel de vitaliteit van de sportverenigingen te meten. Deze index geeft enig inzicht in de mate waarin de verenigingen in staat zijn hun sportaanbod te organiseren voor hun (potentiële) leden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der, & Kalmthout, J. van (2014). Vitale sportverenigingen Tilburg: verenigingsmonitor Tilburg 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-351 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving