Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005 (2006)

themarapport preventie jeugd

Volksgezondheidsmonitor van de provincie Utrecht, gericht op jeugd. De volgende onderwerpen komen aan bod: levensverwachting, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, leefstijl, sociale omgeving, fysieke omgeving en zorggebruik.

Literatuurverwijzing: Bergen, A. van, Ameijden, E.J.C. van, Bouwman, J., Borst, H., Dolman, M., Engelen, A. van, ... Hermans, J. (2006). Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005: themarapport preventie jeugd. Utrecht: GGD Utrecht.

Omschrijving