Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang' (2016)

Auteur(s): Joris van Impelen

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: ‘Welke betekenissen geven volwassen (potentiële) sporters met een fysieke beperking uit Utrecht en omstreken aan (de toegankelijkheid en faciliteiten van) sportaccommodaties en welke consequenties heeft dit voor hun sport- en beweeggedrag? De dataverzameling in dit onderzoek is verkregen via observaties, documentanalyse en gestructureerde diepte-interviews. Deze data zijn aan de hand van de vooraf opgestelde deelvragen gepresenteerd. De onderzoeksresultaten zijn geanalyseerd door drie concepten van Bourdieu: veld, habitus en position-taking. Deze theorie maakt het mogelijk om de betekenisgeving aan sportaccommodaties te bestuderen en in te zien op welke wijze sporters met een fysieke beperking binnen dit veld hun positie innemen, onderhevig aan de invloed van hun habitus. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Impelen, J. van (2016). 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving