Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voor veilige voetbalverenigingen (2015)

evaluatie HALT-KNVB veiligheidstrajecten

De KNVB telt ruim 1,2 miljoen leden die voetballen of op een andere manier actief zijn bij de sport. Zij beleven doorgaans veel plezier aan het voetbal. Maar soms ook slaan de emoties om in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag: agressief spel, te fanatieke trainers of ouders langs de lijn, scheidsrechters die worden belaagd, enzovoorts. Het zijn zaken waar de 3.200 voetbalverenigingen in Nederland zo nu en dan mee te maken hebben. Het is aan het bestuur van de clubs om hier, samen met betrokkenen binnen en buiten de club, op adequate wijze mee om te gaan. Of beter nog: ongewenst gedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Zij staan, kortom, voor de uitdaging om te zorgen voor een sociale en veilige voetbalvereniging. Om clubbesturen hierbij te ondersteunen introduceerde de KNVB, in samenwerking met Halt, de methodiek Veiligheidsanalyse. In het seizoen 2014-2015 zijn circa 50 voetbalverenigingen doorgelicht op verschillende veiligheidsaspecten en hebben zij op basis van een uitgebreide analyse aanbevelingen gekregen om zich te verbeteren op dit vlak. Om inzicht te krijgen in de opbrengsten, werkzaamheid en kritische succesfactoren van deze methodiek volgde onderzoeksbureau DSP-groep afgelopen jaar zes van deze veiligheidstrajecten. Voorliggend evaluatierapport doet verslag van de bevindingen en bevat tevens aanbevelingen voor het vervolg.

Literatuurverwijzing: Duijvestijn, P., & Scherders, S. (2015). Voor veilige voetbalverenigingen: evaluatie HALT-KNVB veiligheidstrajecten. Amsterdam: DSP-groep.

Omschrijving