Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voorzieningen op Vinex-uitleglocaties (2000)

een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken, de ervaringen en de knelpunten bij de realisatie van voorzieningen op Vinex-uitleglocaties

De Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM heeft in juli 2000 opdracht gegeven aan onderzoeks- en adviesbureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners om een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de huidige stand van zaken rond de realisatie van voorzieningen op Vinex-uitleglocaties. De volgende vragen stonden in dit onderzoek centraal: (1) hoe is de huidige stand van zaken rond de planning en realisatie van voorzieningen op de Vinex-uitleglocaties in termen van capaciteit, tijdige beschikbaarheid en kwaliteit?; (2) welke knelpunten treden er rond de realisatie van het gewenste voorzieningenniveau op, welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en hoe kunnen deze knelpunten worden verminderd of opgelost?; (3) welke maatschappelijke trends zijn van invloed op het toekomstige voorzieningenniveau en welke creatieve oplossingen of vernieuwingen van het aanbod zijn er in de praktijk al gevonden of toegepast? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Gugten, M. van der, Koekkoek, M., Lammers, B., Poorter, G. de, & Rietveld, M. (2000). Voorzieningen op Vinex-uitleglocaties: een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken, de ervaringen en de knelpunten bij de realisatie van voorzieningen op Vinex-uitleglocaties. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2000
 • Plaats:
  Amsterdam
 • Uitgever(s):
  Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
 • Collatie:
  113 p. bijl. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):