Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vormen van impliciet leren (2016)

het belang van de deskundigheid van de LO-­docent of trainer

Auteur(s): Joost Hes

Aandacht voor motorisch leren is actueel. Gelukkig maar, want dat is wel eens anders geweest. Een groter belang van de aandacht voor motorisch leren en daarmee de motorische ontwikkeling, zowel in de wetenschap als in de onderwijspraktijk, is ook zeker gezien een gesuggereerde relatie tussen motorische ontwikkeling en lichamelijke activiteit op latere leeftijd gewenst (Hoeboer e.a., 2014).

Literatuurverwijzing: Hes, J. (2016, maart). Vormen van impliciet leren: het belang van de deskundigheid van de LO-­docent of trainer. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 44-47)