Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap (2020)

iedereen doet mee!

Het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen zet o.a. in op het wegnemen van belemmeringen zoals sociale, praktische, financiële toegankelijkheid en vindbaarheid van regelingen.

De monitor VN-verdrag handicap is bedoeld voor gemeenten die inzetten op toegankelijkheid en inclusie. Een mooi instrument om te gebruiken bij inzicht krijgen over hoe het ervoor staat in de gemeente en op welke onderwerpen (extra) inzet nodig is en voor opstellen van een lokale inclusie agenda.

Ook vrije tijd en sport, bewegen en spelen maakt onderdeel uit van de vragenlijst.

Literatuurverwijzing: (2020). Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap: iedereen doet mee!. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Omschrijving