Spring naar content
Terug naar de kennisbank

VSK monitor 2018 (2018)

voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht besteed wordt aan een veilig sportklimaat.

Dit staat in de VSK Monitor 2018, die met steun van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd en door minister Bruins naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het programma ‘naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) loopt van 2011 tot en met 2018. De jaarlijkse VSK Monitor beschrijft de voortgang van het VSK-programma: wat is binnen het programma gebeurd, wie zijn bereikt en wat is daarvan de betekenis geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport?

Literatuurverwijzing: Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2018). VSK monitor 2018: voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-580 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving