Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wandelen en toegankelijkheid (2002)

bedreigingen en knelpuntgebieden

Als bouwsteen voor het tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGRII) maakt de Stichting Recreatie in dit rapport voor het ministerie van LNV inzichtelijk waar de knelpunten voor wandelen het grootst zijn en waarom. Naast achtergrondinformatie over wandelkwaliteit, de begrippen bereikbaarheid en toegankelijkheid, wandelwensen en -infrastructuur zijn algemene bedreigingen bekeken. Tevens zijn gebieden met een hoge recreatiedruk vergeleken met gebieden met een lage kwaliteit voor wandelen. De zo gevonden knelpuntgebieden zijn gekenschetst naar bodemgebruik en aanwezige ruimtelijke functies. Aan de hand daarvan zijn specifieke knelpunten benoemd.

Literatuurverwijzing: Bruls, E.J., Golen, A.J. van, & Middelkoop, M. van (2002). Wandelen en toegankelijkheid: bedreigingen en knelpuntgebieden. Den Haag: Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving