Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen (2020)

whitepaper

Auteur(s): Judith Kuiper

Het uitvoeren van succesvolle valpreventie is complex. Er zijn veel factoren van invloed op de effectiviteit. VeiligheidNL heeft in kaart gebracht wat werkt binnen valpreventie en heeft de werkzame elementen omschreven. Werkzame elementen zijn die onderdelen van een valpreventie aanpak die er voor zorgen dat de aanpak het gewenste effect heeft. Professionals kunnen deze elementen gebruiken als bouwstenen bij het opzetten en uitvoeren van een valpreventieproject, dat aansluit bij de eigen context. In deze whitepaper zijn de werkzame elementen voor valpreventie beschreven. De infographic is een visuele weergave van de whitepaper, waarin de werkzame elementen overzichtelijk worden getoond. 

Literatuurverwijzing: Kuiper, J. (2020). Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen: whitepaper. Amsterdam: VeiligheidNL.

Omschrijving