Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering (2004)

Gezamenlijke uitgave van het Mulier Instituut en het Landelijk Centrum voor Opbouwwerk (LCO), waarin wordt ingegaan op de vraag wat sport en bewegen eraan kunnen bijdragen dat mensen weer gaan meedoen in onze maatschappij. Er wordt een overzicht gegeven van de initiatieven die in Nederland rond het thema sport, bewegen en sociale activering zijn genomen en een aantal praktijkvoorbeelden komt uitgebreid aan bod. Kansen en knelpunten binnen de initiatieven worden op een rijtje gezet. Op basis van de verzamelde informatie worden aanbevelingen gedaan aan diegenen die een nieuw initiatief op dit terrein willen beginnen.
De brochure is onder andere bedoeld voor medewerkers van landelijke en regionale beleidsinstanties betrokken bij sociale activering, lokale beleidsmakers en projectleiders in de sectoren sociale zaken, welzijn, sport en recreatie, en medewerkers van landelijke en regionale ondersteuningsorganisaties.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., Sterkenburg, J. van, & Nielander, D. (2004). Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen PART-0011 Beschikbaar
Mulier instituut PART-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-29 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving