Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wensen en behoeften huidige en potentiële hardlopers (2014)

bijlage bij rapportage sportdeelname index november 2013

GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=3000 Nederlanders gevraagd of zij in de desbetreffende maand hebben gesport (welke sporten en hoe vaak). De vragenlijst van de Sportdeelname Index bestaat uit een vaste set met vragen. Daarnaast is er iedere maand een variabele maandvraag. In de november-meting 2013 (veldwerk december 2013) zijn 14 extra vragen gesteld over hardlopen. Deze vragen gaan onder andere in op de volgende zaken: huidige hardlopers (aandeel en profiel), potentiële hardlopers (aandeel en profiel), wensen en behoeften van huidige en potentiële hardlopers. Vanwege de omvang van dit onderdeel zijn de resultaten in de onderhavige, separate grafische samenvatting gerapporteerd. Het betreft een beknopte rapportage op hoofdlijnen. Voor verdere verdieping wordt tevens verwezen naar de opgeleverde tabellenrapportage in Excel. Hierin worden alle vragen uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken. Voor de onderzoeksverantwoording zie de bijlage (aan het einde van het document).

Literatuurverwijzing: Hendriksen, T., & Hoogwerf, I. (2014). Wensen en behoeften huidige en potentiële hardlopers: bijlage bij rapportage sportdeelname index november 2013. Dongen: GfK.

Omschrijving