Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werkplan 2003 (2003)

Verwey-Jonker Instituut

Werkplan 2003 biedt een uitgebreid overzicht van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut verricht. Het werkplan is opgezet rond de vijf programmalijnen van het Verwey-Jonker Instituut : leefbaarheid, sociale integratie en sociale infrastructuur, persoonlijke en sociale veiligheid, jeugd, maatschappelijke participatie en sociale zekerheid, en maatschappelijke zorg.

Literatuurverwijzing: (2003). Werkplan 2003: Verwey-Jonker Instituut. Utrecht: verwey-Jonker Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ORGA-0011-4 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving