Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies (2019)

Deze publicatie gaat over het effectief behandelen van overgewicht bij volwassenen met een gecombineerde leefstijlinterventie. Dit is een interventie gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en duurzame gedragsverandering, met als doel overgewicht te verminderen. Lees over de elementen die ervoor zorgdragen dat een gecombineerde leefstijlinterventie echt bijdraagt aan gewichtsverlies. Met aandacht voor onder andere de volgende doelgroepen: ouderen, vrouwen na bevalling, mensen met lage ses en mannen.

Literatuurverwijzing: Bos, V., Dale, D. van, & Leenaars, K.E.F. (2019). Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving