Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Witboek De rol van de school bij zwemveiligheid (2020)

Het witboek is geschreven voor leidinggevenden van zwembaden, schoolleiders, vakleerkrachten LO en beleidsmedewerkers sport of (bewegings)onderwijs bij gemeenten, die op lokaal niveau nadenken over de inhoud en organisatie van schoolzwemmen. Het doel is dat er lokaal bewuste keuzes worden gemaakt over welke invulling past bij de beginsituatie van de leerlingen, het schoolbeleid en de lokale context. Vaak zal het zwembad kartrekker zijn om met de scholen te komen tot goede lesprogramma’s en is er aansluiting mogelijk met gemeentelijke beleidsdoelen en ondersteuningsmogelijkheden.

Literatuurverwijzing: Martelaer, K. de, Hilhorst, J., & Postma, T. (2020). Witboek De rol van de school bij zwemveiligheid. Ede: Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Omschrijving