Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zeeuws sportakkoord (2019)

De totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken en het initiatief te nemen om te komen tot een ‘Zeeuwse Sportakkoord’.

Als eerste worden de landelijke ontwikkelingen en de Zeeuwse situatie beschreven. Daarna volgt een uitwerking per ambitie van het Zeeuws Sportakkoord. In de laatste drie hoofdstukken komen samenwerking, monitoring en evaluatie en financiering aan de orde. 

Literatuurverwijzing: (2019). Zeeuws sportakkoord. Goes: Sport Zeeland.

Omschrijving