Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zeeuwse sportmonitor 2013 (2014)

gemeente Goes, tabellenboek

Hoe staat het er nu eigenlijk voor met de Zeeuwse inwoners als het gaat om sport, bewegen en een actieve leefstijl? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in 2013 voor het eerst de Zeeuwse SportMonitor uitgezet. De Zeeuwse SportMonitor is onderdeel van het project Staat van Zeeland. SCOOP heeft in mei 2013 een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Zeeland van 16 jaar en ouder in het kader van dit project.

In dit tabellenboek van de gemeente Goes komen de volgende thema’s aan bod: sport/bewegen, actieve leefstijl, voorzieningen en vrijwilligerswerk. Deze eerste uitvoering van de Zeeuwse SportMonitor is een nul-meting, er is dus nog geen vergelijking met andere jaren mogelijk.

De cijfers dienen als ondersteuning voor provinciaal en gemeentelijk beleid en kunnen door beleidsmakers gebruikt worden om hun beleid, diensten en activiteiten (beter) af te stemmen op de kenmerken, wensen en behoeften van de Zeeuwse inwoners.

Literatuurverwijzing: Regt-Goedbloed, L. de, Overbeeke, J. van, & Smit, A. (2014). Zeeuwse sportmonitor 2013: gemeente Goes, tabellenboek. Goes: SportZeeland.

Omschrijving