Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zelf doen? (2003)

inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten

Dit rapport geeft beleidsmakers en ondernemers(organisaties) die met een probleem kampen, handvatten om te kunnen beoordelen of zelfregulering in hun specifieke situatie een haalbare en wensbare optie is. En zo ja, welke zelfreguleringsinstrumenten ze kunnen overwegen om het probleem te verhelpen.

Literatuurverwijzing: Oostdijk, A., Geffen, S. van, Felsö, F., Baarsma, B., & Mulder, J. (2003). Zelf doen?: inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten. Amsterdam: SEO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving