Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zelfmanagement als arbeidsbesparende innovatie in de zorg (2010)

TNO heeft een literatuuronderzoek verricht dat heeft geleid tot een definitie van zelfmanagement en belangrijke zelfmanagementaspecten. Op basis hiervan is een aantal werkhypotheses gedaan over de randvoorwaarden en effecten van zelfmanagement. Vervolgens zijn deze werkhypotheses getoetst bij experts op het gebied van zelfmanagement bij diabetes en COPD. Naar aanleiding van deze toetsing zijn implicaties van zelfmanagement opgesteld en doorgerekend in een rekenmodel. Ten slotte zijn de bevindingen voor diabetes en COPD bediscussieerd in het licht van chronische aandoeningen in het algemeen. Dit rapport is een achtergrondstudie van het RVZ advies Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg.

Literatuurverwijzing: Blanson Henkemans, O.A., Molema, J.J.W., Franck, E.J.H., & Otten, W. (2010). Zelfmanagement als arbeidsbesparende innovatie in de zorg. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Omschrijving