Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ziekte en zingeving (2002)

een onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit

Auteur(s): Ingrid Baart

De emancipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap staat alweer een jaar of tien op de maatschappelijke agenda. Wie ziek is of een handicap heeft, wil – net als iedereen – kunnen deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven en gezien worden als volwaardig mens. Maar wat betekent het eigenlijk om te leven met een chronische ziekte, en wat zijn daarvan de consequenties voor de emancipatie van chronisch zieken en gehandicapten? Op basis van een aantal interviews ontwikkelt Ingrid Baart in dit boek een manier van denken over de zin en betekenis die mensen met een chronische ziekte geven aan hun leven. Zij bestrijdt dat hun subjectiviteit vooral wordt bepaald door hun lichamelijke beperkingen, door psychische coping-mechanismen of door maatschappelijke uitsluiting. Met behulp van het begrip ‘narratieve identiteitsvorming’ beschrijft Baart een drietal genres waarbinnen de geïnterviewden lichamelijke, psychische en sociale factoren vermengen, om zo te komen tot een unieke vorm van zingeving.

Literatuurverwijzing: Baart, I. (2002). Ziekte en zingeving: een onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-0030 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving