Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zo sport Nederland (2021)

trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2020

Organisatie(s): NOC*NSF

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten juist heel vaak of relatief weinig? Kortom: Hoe sport Nederland eigenlijk?

In dit rapport vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland van 2020. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

De inhoud van dit rapport is samengesteld op basis van de lidmaatschapscijfers en de maandelijkse sportdeelname-metingen. De impact van de coronacrisis op de sport is in 2020 – zoals verwacht – gigantisch geweest.

Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2021). Zo sport Nederland: trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2020. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving