Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorg voor chronisch zieken (2011)

organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie

Deze kennissynthese bevat een overzicht van de actuele informatie over de zorg voor mensen met chronische ziekten en gaat in op drie thema’s:

  1. de organisatie van de zorg,
  2. zelfmanagement, en
  3. zelfredzaamheid en participatie.
Literatuurverwijzing: Ursum, J., Rijken, M., Heijmans, M.J.W.M., Cardol, M., & Schellevis, F.G. (2011). Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie. Utrecht: NIVEL.

Omschrijving