Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwartboek naar een nieuwe Wet markt en overheid (2015)

Organisatie(s): VNO-NCW, MKB-Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een nieuwe Wet markt en overheid die de verantwoordelijkheden voor overheden en ondernemers duidelijk afbakent, zodat ieder doet waar ze het beste in is. Ondernemers zijn, in onderlinge competitie, als beste in staat om kwalitatief hoogstaande oplossingen tegen een scherpe prijs te realiseren. Overheden moeten ondernemers daar dan wel de kans voor geven. De huidige Wet markt en overheid biedt hier geen handvatten voor, maar schrijft juist voor hoe overheden met ondernemers kunnen concurreren in plaats van samenwerken. Daardoor wordt publiek geld verkeerd besteed en worden kostenbesparende initiatieven ter zijde geschoven. De voorbeelden in dit document zijn aangedragen door ondernemers en laten zien dat de huidige wetgeving moet veranderen. Een nieuwe en verbeterde Wet markt en overheid moet uitgaan van de kracht van ondernemers én overheden, ieder op hun eigen terrein, en zo voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met bedrijven. De directe aanleiding voor dit zwartboek is dat de Wet markt en overheid niet functioneert. De wet bevat gedragsregels die moeten voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren, maar in de praktijk beschermt de wet ondernemers hier niet tegen.

Literatuurverwijzing: VNO-NCW, & MKB-Nederland (2015). Zwartboek naar een nieuwe Wet markt en overheid. VNO-MCW.

Omschrijving