Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemlesaanbieders 2017 (2017)

Auteur(s): Corry Floor

Binnen het project NL Zwemveilig heeft het Mulier Instituut de rol toegewezen gekregen verschillende doelgroepen te monitoren om meer te weten te komen over het zwemonderwijs in Nederland. In deze rapportage staan de zwemlesaanbieders centraal. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te geven in de zwemles in Nederland en de zwemlesaanbieders aan het woord te laten over hun visie op zwemveiligheid. Dit onderzoek kent een ruime onderzoeksgroep waarin meerdere typen zwemlesaanbieders zijn benaderd die verschillende diploma’s aanbieden. Daarnaast is dieper dan in de meeste eerder uitgevoerde onderzoeken ingegaan op diverse aspecten van de zwemles en op de opinie van de zwemlesaanbieders. Het onderzoek vormt een startpunt voor verdere monitoring van deze doelgroep. Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruikgemaakt van een online enquête. De resultaten geven een beeld van de verschillende discussies die binnen de zwembadbranche spelen, zoals ten aanzien van de lesduur en lesfrequentie, de startleeftijd en de instroom en voortgang van de zwemles. De toekomstverwachtingen van de zwemlesaanbieders zijn over het algemeen positief. Het merendeel van de aanbieders ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet (gemiddeld 71 procent). Wel zijn er twijfels en zorgen te zien. Dit zijn met name de kosten voor de zwemles in de vorm van gemeentelijke subsidies die niet vaststaan. Ook zijn er zorgen over het vinden van geschikt personeel/vrijwilligers. De meeste twijfels en zorgen leven bij de verenigingen die zwemles aanbieden.

Literatuurverwijzing: Floor, C. (2017). Zwemlesaanbieders 2017. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-541 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving