Spring naar content

René van den Burg helpt de gemeenten Schiedam en Leidschendam-Voorburg om tot lokale sportakkoorden te komen. Hij koos ervoor de dialoog aan te gaan met mensen die daarvoor input konden geven. “De Beleidsanalyse van Kenniscentrum Sport & Bewegen is een mooie spiegel voor het sportbeleid en brengt het gesprek op gang”, zegt René. “De analyse geeft inzicht in het huidige beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? Daarnaast staan in de rapportage landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips. Samen met andere analyses krijgt de dialoog zo inhoud”, ervaarde René.

Net als veel andere gemeenten werken Schiedam en Leidschendam-Voorburg aan een lokaal sportakkoord. Met het Nationaal Sportakkoord als leidraad maken partijen in het lokale akkoord afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen realiseren. Daarbij wilde de gemeente Leidschendam-Voorburg nieuwe energie aanboren bij mensen en organisaties om te komen tot extra en vernieuwende activiteiten. Zij vroeg René van den Burg om dit proces vorm te geven en te begeleiden.

Gesprek en verbinding op basis van analyse

Van den Burg is een echte ‘verbindelaar’, maakt de verbinding met mensen, brengt het gesprek op gang en weet verandering te realiseren. “Op basis van verschillende analyses ben ik met alle betrokkenen het gesprek aangegaan. Ik begon met de Beleidsanalyse tool van Kenniscentrum Sport & Bewegen, juist omdat ik daarmee eerst op gemeentelijk niveau het gesprek over het beleid aan kon gaan. Het invullen van de vragen uit de tool kostte best wat tijd. Ik was afhankelijk van de bereidheid en open blik van de beleidsambtenaren die ik daarvoor bevroeg. De uitkomsten van de analyse heb ik vertaald naar enkele hoofdconclusies om richting te geven aan de dialoog. Dat vond ik niet eenvoudig, maar met een specialist van het Kenniscentrum kwam ik er uit. Het heeft geholpen binnen de gemeente en met lokale mensen en organisaties het gesprek op gang te brengen en te richten.”

Maak gebruik van landelijke en lokale data

Na de ‘Beleidsanalyse’ heeft van den Burg andere data opgehaald om in het gesprek te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld via de infographic,‘de waardebeker’, die Kenniscentrum Sport & Bewegen kon aanreiken. Met als basis de landelijke cijfers (volksgezondheidenzorg.info) en lokale cijfers (waarstaatjegemeente.nl) zie je in een benchmark hoe de gemeente scoort op zaken als: sport- en beweegdeelname, sport- en beweegvoorzieningen, gemeentelijke investeringen in sport en bewegen en de sociaaleconomische baten die het op kan leveren als 10% meer mensen in de gemeente de beweegrichtlijn haalt. René van den Burg kent het kenniscentrum goed en weet wat hij er kan halen. “Ik heb er goede contacten, dat maakt het makkelijker. Als ik andere sportformateurs spreek merk ik dat sommigen het Kenniscentrum Sport & Bewegen en de tools en producten die zij bieden niet goed kennen. Daar is nog veel winst te behalen.”

René van den Burg

René is sportformateur in de gemeenten Schiedam en Leidschendam-Voorburg, vanuit zijn eigen bedrijf Burgerbrink onder het label ‘De Verbindelaar’.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Beleidsanalysetool

Deze digitale beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige gemeentelijk beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt?