Spring naar content

Wat houdt de subsidie in?

Doel van de subsidie is het versterken van lokale initiatieven waarbij (groot)ouders/verzorgers van de jongste kinderen worden aangezet om meer bewegen te stimuleren. Bewustwording, motivatie en aanzetten tot actie zijn daarbij de sleutelwoorden voor gedragsverandering. Met name aanbieders van innovatieve ideeën werden opgeroepen een aanvraag te doen. De bedoeling is verder dat de initiatieven schaalbaar en herhaalbaar zijn, zodat ze mogelijk vaker en op meer plaatsen ingezet kunnen worden.

logo kleine beweegsubsidie

Van sportvereniging tot kinderdagverblijf en van dansschool tot gemeente. Ook de plannen met de aangevraagde subsidie zijn veelsoortig

De 75 ingestuurde aanvragen kwamen uit verschillende hoeken. Van sportvereniging tot kinderdagverblijf en van dansschool tot gemeente. Ook de plannen met de aangevraagde subsidie zijn veelsoortig. Zo kwamen er aanvragen binnen voor het bieden van een serie workshops, het opzetten van een beweeggroep voor ouders en kinderen, aanschaf van spelmateriaal, uitrollen van een campagne en het zelf ontwikkelen van ondersteunend materiaal.

Voortgang projecten

Inspirerende initiatieven dankzij de Kleine Beweegsubsidie

De Kleine Beweegsubsidie is een stimuleringssubsidie gericht op bewegen. Inmiddels zijn de activiteiten uit de ruim 30 toegekende aanvragen voor…

Voortgang projecten van de Kleine Beweegsubsidie

De 34 toegekende aanvragen voor de Kleine Beweegsubsidie hebben extra tijd gekregen voor de uitvoering van hun activiteiten. De einddatum…

Startschot voor de projecten van de Kleine Beweegsubsidie

Maar liefst 77 organisaties hebben in de eerste week van februari een aanvraag gedaan voor de Kleine Beweegsubsidie. Ze hebben…

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de Kleine Beweegsubsidie? Mail dan met

Kenniscentrum Sport & Bewegen.