Spring naar content

Wat houdt de subsidie in?

Doel van de subsidie is het versterken van lokale initiatieven waarbij (groot)ouders/verzorgers van de jongste kinderen worden aangezet om meer bewegen te stimuleren. Bewustwording, motivatie en aanzetten tot actie zijn daarbij de sleutelwoorden voor gedragsverandering. Met name aanbieders van innovatieve ideeën werden opgeroepen een aanvraag te doen. De bedoeling is verder dat de initiatieven schaalbaar en herhaalbaar zijn, zodat ze mogelijk vaker en op meer plaatsen ingezet kunnen worden.

logo kleine beweegsubsidie

Van sportvereniging tot kinderdagverblijf en van dansschool tot gemeente. Ook de plannen met de aangevraagde subsidie zijn veelsoortig.

De 75 ingestuurde aanvragen kwamen uit verschillende hoeken. Van sportvereniging tot kinderdagverblijf en van dansschool tot gemeente. Ook de plannen met de aangevraagde subsidie zijn veelsoortig. Zo kwamen er aanvragen binnen voor het bieden van een serie workshops, het opzetten van een beweeggroep voor ouders en kinderen, aanschaf van spelmateriaal, uitrollen van een campagne en het zelf ontwikkelen van ondersteunend materiaal

icoon element uit het logo van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Beoordeling

Met een beoordelingscommissie, bestaande uit specialisten met kennis  vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, worden alle aanvragen grondig bekeken en beoordeeld. De 30 beste worden toegekend. Medio maart 2020 ontvangen alle aanvragers hierover bericht.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de Kleine Beweegsubsidie? Mail dan met

Kenniscentrum Sport & Bewegen.