Spring naar content

Monitoring & evaluatie lastig? Een digitaal instrument is in de maak!

Het ophalen van monitoring en evaluatie (M&E) gegevens is vaak een uitdaging voor lokale sport- en beweegaanbieders. Hetzelfde geldt voor het zichtbaar maken van de resultaten. Om dit beter voor elkaar te krijgen, ontwikkelt Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van ZonMw en in samenwerking met Techonomy en Mulier Instituut een M&E instrument. 

Wat is het?

De komende maanden wordt hard gewerkt aan een gebruiksvriendelijk, eenvoudig in te zetten digitaal M&E instrument. In de ontwikkeling spelen de behoeften van lopende en afgeronde projecten vanuit Sportimpuls, lokaal uitvoerende sport- en beweegaanbieders (denk aan sportverenigingen) en erkende interventie-eigenaren een belangrijke rol. Dankzij de expertise van de trekkende partijen en de klankbordgroep krijgen we steeds beter beeld bij zowel de vorm als de inhoud van het instrument. Zo staat inmiddels vast dat het M&E instrument inzicht moet bieden in de meetbare resultaten op deelnemersniveau, lokaal (project)niveau en interventieniveau. Dit met als doel om:

  • inzicht te krijgen in succes- en knelpunten bij de lokale uitvoer;
  • de (maatschappelijke) meerwaarde op lokaal/ projectniveau te laten zien;
  • de (maatschappelijke) meerwaarde op interventieniveau te laten zien.

Hiermee wordt het voor (nieuwe) financiers aantrekkelijk om het aanbod in te (blijven) zetten en kunnen verbeteringen in het (lokale) aanbod door worden gevoerd.

Wanneer is het M&E instrument beschikbaar?

Het is de bedoeling dat eind van dit jaar de conceptversie van het instrument gereed is. In het eerste kwartaal van 2021 zullen vervolgens een aantal leden uit de klankbordgroep het instrument op locatie testen in de vorm van een pilot. In het tweede kwartaal wordt het instrument afgerond en gelanceerd.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Kenniscentrum Sport & Bewegen.