Spring naar content

Nieuwe vacature bij Kenniscentrum Sport & Bewegen

Wij zijn voor het team ‘Meedoen door sport en bewegen’ op zoek naar nieuwe collega:

een Specialist Ouderen (32 uur).

Als dé specialist op het gebied van ouderen, heb je een goed doordachte visie op het verbeteren van de vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van ouderen. Je kent de belangrijke spelers binnen de sectoren sport, zorg en het sociaal domein en bent op de hoogte van relevante maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen. Je kent de praktijk van de professional en kent diens dilemma’s, gaat gemakkelijk in gesprek met (potentiële) partners, verkent vraagstukken en oplossingsrichtingen en weet de behoeftes vanuit het veld te vertalen naar kansen voor de doelgroep. Deze vertaling komt tot uitdrukking in heldere plannen, die je vervolgens op projectmatige wijze uitvoert. Je legt daarbij verantwoording af aan de Accountmanager Meedoen door sport en bewegen.

Als jij de juiste verbinding weet te leggen tussen beleid en de praktijk van de professionals, en effectief aansluiting kunt vinden bij relevante organisaties die werken met (kwetsbare)ouderen, dan zoeken wij jou!

Je kunt solliciteren tot uiterlijk 27 juni a.s.