Spring naar content

In de gemeentelijke beleidscyclus en voorafgaand aan (nieuwe) beleidsontwikkeling is het nuttig om te reflecteren op het huidige beleid. De beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? Daarnaast vind je in de rapportage landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips.

Aan de slag met de beleidsanalyse tool

Start met het invullen van de vragen in de digitale Beleidsanalyse tool. Behalve het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

De Beleidsanalyse geeft een mooie spiegel voor het sportbeleid en brengt het gesprek op gang. Samen met andere analyses krijgt de dialoog inhoud.

René van den Burg | Sportformateur in de gemeenten Schiedam en Leidschendam-Voorburg
profielfoto rene van den burg

Vervolgens ontvang je een rapportage die de lijn van de beleidscyclus volgt: agendavorming, beleidsontwikkeling, beleidsbepaling en -uitvoering. Het rapport helpt je om binnen de gemeente, gezamenlijk en vanuit een gedeelde basis, in gesprek te gaan en gericht aan de slag te gaan met de ontwikkeling van (toekomstig) sportbeleid of het bijstellen van bestaand beleid en uitvoering. In de rapportage vindt een benchmark plaats met landelijke uitkomsten vanuit de Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut (Hoekman en Van der Maat, 2017).

Voor wie is deze beleidsanalyse tool?

Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs bij de gemeente. En bijvoorbeeld ook sportformateurs die voor een gemeente werken aan lokale invulling van het sportakkoord.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Lilian van den Berg

  • Specialist

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Hoe vinden zij hun weg naar sport en bewegen en wat hebben zij nodig? Gemeenten, sportaanbieders en andere partijen kunnen mensen faciliteren en stimuleren. Kennis over de doelgroep, de drempels en wat voor hen belangrijk is helpt om sport & bewegen mogelijk te maken. Ik zet mij in om in samenwerking met partnerorganisaties de nodige kennis te verzamelen en vervolgens toepasbaar te maken voor professionals. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat iedereen met plezier mee kan doen en zich welkom voelt. 

Misschien ook interessant:

Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer is een inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.