Spring naar content

In de gemeentelijke beleidscyclus en voorafgaand aan (nieuwe) beleidsontwikkeling is het nuttig om te reflecteren op het huidige beleid. De beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? Daarnaast vind je in de rapportage landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips.

Aan de slag met de beleidsanalyse tool

Start met het invullen van de vragen in de digitale Beleidsanalyse tool. Behalve het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

De Beleidsanalyse geeft een mooie spiegel voor het sportbeleid en brengt het gesprek op gang. Samen met andere analyses krijgt de dialoog inhoud.

René van den Burg | Sportformateur in de gemeenten Schiedam en Leidschendam-Voorburg
profielfoto rene van den burg

Vervolgens ontvang je een rapportage die de lijn van de beleidscyclus volgt: agendavorming, beleidsontwikkeling, beleidsbepaling en -uitvoering. Het rapport helpt je om binnen de gemeente, gezamenlijk en vanuit een gedeelde basis, in gesprek te gaan en gericht aan de slag te gaan met de ontwikkeling van (toekomstig) sportbeleid of het bijstellen van bestaand beleid en uitvoering. In de rapportage vindt een benchmark plaats met landelijke uitkomsten vanuit de Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut (Hoekman en Van der Maat, 2017).

Voor wie is deze beleidsanalyse tool?

Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs bij de gemeente. En bijvoorbeeld ook sportformateurs die voor een gemeente werken aan lokale invulling van het sportakkoord.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Lilian van den Berg

Hoe vinden mensen met een beperking hun weg naar sport en bewegen? Wat is mijn rol als gemeente en welke andere partijen spelen hierin een rol? Wat weten we al over sport en bewegen voor mensen met een beperking maar vooral ook: wat weten we nog niet? Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me bezig met vragen in het speelveld van sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.

Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer is bedoeld voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.