Spring naar content

Krijg je het aanvraagformulier voor de beweegrichtlijnen toolkit niet te zien? Druk dan een keer op F5 of zet je adblocker uit. Mocht dit niet helpen stuur dan een mail naar info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Voorwaarden

Fijn dat je meehelpt onze kennis en informatie breder te delen. Materialen die wij beschikbaar stellen mag je verspreiden aan derden zolang je hiermee op geen enkele wijze direct of indirect een commercieel doel behartigt. Daaronder valt in ieder geval (maar niet uitsluitend) het tegen betaling (in geld of anderszins) verspreiden van onze materialen.

Onze materialen bevatten grafische vormgeving, zoals illustraties, infographics en animaties. Zulke grafische vormgeving aanpassen is niet toegestaan vanwege bescherming van de rechten van de auteur. Bij gebruik van of verwijzing naar onze materialen is bronvermelding verplicht. Let op: ook onze foto’s zijn niet vrij te gebruiken.