Spring naar content

Voor wie is de beweegtest

Als jeugdverpleegkundige of jeugdarts binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kun je de test gebruiken om meer inzicht te krijgen in het beweeggedrag van kinderen. Zo kun je ook makkelijker het gesprek over bewegen aangaan. Maar ook als leerkracht op de basisschool of buurtsportcoach kun je de test (samen) (laten) invullen. En als ouder kun je de test invullen en bij vragen contact opnemen met de JGZ. De vragen in de test zijn gericht op kinderen, maar kunnen ook door een ouder ingevuld worden. 

Hoe gebruik je de beweegtest?

De beweegtest is op meerdere manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld:

  • Samen tijdens een contactmoment invullen en bespreken
  • Ouders/verzorgers de test vooraf laten invullen met hun kind en de resultaten samen bespreken 
  • Ouders en kinderen de test thuis laten invullen en aanbieden dat ze bij vragen contact op kunnen nemen

Belangrijk is dat ouders en kinderen samen de test invullen en met elkaar in gesprek gaan over de resultaten en over de kansen tot meer of beter bewegen in het dagelijks leven.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Rebecca Beck

  • Specialist

Het liefst inspireer en motiveer ik anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ik zet mijn expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ik je verder helpen op het gebied van erkende interventies.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen laten zien hoeveel beweging voldoende is om gezond te blijven.

Sport- en beweeginterventies

Over de sportinterventies en beweeginterventies. Vind hier info voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve en erkende interventie en/of aanpak.

Argumentenkaartjes

Betrek ouders bij jouw aanpak met de argumentenkaartjes.