Spring naar content

Kosten van het EVC-traject buurtsportcoaches

De kosten van het EVC-traject buurtsportcoach zijn €1.100,- exclusief btw.

Je werkgever betaalt (vaak een deel van) de kosten en kan soms subsidie aanvragen bij een branchespecifiek arbeidsmarkt en ontwikkelfonds (A&O fonds). Soms moet jij zelf ook een deel betalen. Die kosten kun je van de belasting aftrekken.

Je zult ook tijd moeten investeren in het EVC-traject. In de pilot in 2016 is gebleken dat het verzamelen van bewijzen van alles wat je kunt en weet en deze als bewijs invoeren in je (digitale) portfolio best wat tijd kost.

Op basis van van hun ervaringen en wat kleine verbeteringen in het competentieprofiel verwachten we dat je gemiddeld 40 tot 60 uur investeert.

Al met al ben je gedurende een periode van drie à vier maanden er mee bezig.

Registratie

Register deelnemers EVC en brancheregister buurtsportcoach

Iedere buurtsportcoach die het EVC-traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat.Het geeft glashelder aan wat je al kunt en in welke richting je je verder kunt ontwikkelen.

De onafhankelijke examencommissie beoordeelt de aanvragen van buurtsportcoaches die alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel hebben aangetoond en kent de branchecertificaten toe.

Raadpleeg hier het register met een overzicht van alle deelnemers, waaronder degenen die het branchecertificaat buurtsportcoach op niveau 3, 4 of 5 hebben ontvangen.