Spring naar content

Instroomcriteria

De kern van het EVC-traject is dat je aantoont dat je de gevraagde competenties bezit. Dat betekent dat je op dit moment werkzaam bent als buurtsportcoach of dat je vergelijkbare werkzaamheden uitvoert. Of dat je tot voor kort deze werkzaamheden hebt uitgevoerd.

Onderdeel van het traject kan zijn dat de assessor op werkbezoek komt. In het geval dat je nu de werkzaamheden niet meer uitvoert, moet je wel een situatie kunnen organiseren (bijvoorbeeld als stagiair of vrijwilliger) waarin je laat zien de gevraagde competenties te bezitten.

Certiforce

We werken samen met Certiforce, een erkende aanbieder van EVC-procedures. Tijdens de procedure krijg je een begeleider van Certiforce. Gedurende een periode van ongeveer drie à vier maanden verzamel je bewijzen over je kennis, ervaringen en vaardigheden. In deze periode investeer je gemiddeld 40 tot 60 uur om je portfolio te vullen.

Dit verzamelen gebeurt aan de hand van de meetstandaard; het Beroeps Competentie Profiel (BCP). Een onafhankelijk assessor toetst alle verzamelde informatie. Deze assessor beoordeelt en reikt het Ervaringscertificaat uit.

Om in aanmerking te komen voor het branchecertificaat Buurtsportcoach, dien je dit Ervaringscertificaat in bij de onafhankelijke examencommissie.

Uitgebreide omschrijving van de stappen om te starten:

Stap 1 Informatie en/of aanmelding

Je verzamelt informatie over het EVC-traject en kijkt of je je wilt aanmelden voor een intakegesprek. Je kunt alvast een quickscan doen: een korte test om beter te kunnen bepalen of EVC iets voor je is.

Wil je meer weten over de voorwaarden voor deelname, neem dan contact op met Kenniscentrum Sport & Bewegen, Marco Barten via marco.barten@kenniscentrumsportenbewegen.nl of 06 21649609. Of met Leonie Vree van Certiforce via info@certiforce.nl of telefonisch via 0314-399071.

Stap 2 Intake

Je hebt een gesprek met Certiforce, de organisatie die het EVC-traject uitvoert om nog duidelijker te krijgen wat EVC precies is.

  • Wat zou jij willen bereiken met de procedure en is EVC dan het juiste middel voor je?
  • Wat wordt er allemaal van je verwacht als je ermee start? Samen kijk je op welk niveau je functioneert als buurtsportcoach: niveau 3, 4 (MBO) of 5 (HBO).
  • Wie gaat het betalen? Steunt je werkgever je?

Na het intakegesprek beslis je of je wel of geen EVC-procedure begint en op welk niveau je je competenties dan gaat tonen (3, 4 of 5). Zodra Certiforce een getekende opdrachtovereenkomst heeft ontvangen, start het officiële EVC-traject.

Stap 3 Vullen van het portfolio

Je stelt eerst je portfolio samen, een uitgebreide ‘digitale map’ met bewijzen van alles wat je weet en kunt. Waar nodig krijg je daar hulp bij.

  • Wat heb je allemaal aan getuigschriften, verslagen van beoordelingsgesprekken, referenties (wat zeggen andere mensen over je?), diploma’s, deelcertificaten, foto’s, filmpjes, digitale stukken?
  • Wat heb je georganiseerd of gemaakt tijdens je werk als buurtsportcoach en wat kun je daarvan laten zien?

Uiteraard moeten alle bewijzen betrekking hebben op de functie van buurtsportcoach en het Beroeps Competentie Profiel (BCP). Certiforce ondersteunt en adviseert bij het samenstellen van het portfolio.

Stap 4 Assessment (beoordeling)

Een onafhankelijke assessor (beoordelaar) komt bij je langs op jouw werkplek om met eigen ogen te zien wat je werk inhoudt en heeft een uitgebreid gesprek met je. Daarvoor heeft hij bekeken wat je bij elkaar hebt verzameld in je portfolio.

De assessor legt het naast de meetlat (in dit geval het competentieprofiel voor de buurtsportcoach).

Het resultaat is een Ervaringsrapportage en -certificaat waarin staat wat je vakkennis en vaardigheden zijn in relatie tot het competentieprofiel. Er staat dus in wat je ‘waard’ bent en wat er eventueel nog mist.

Stap 5 Ontvangen van Ervaringscertificaat

Met het Ervaringscertificaat is de EVC-procedure officieel afgesloten. Om vervolgens ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te krijgen leg je je Ervaringscertificaat aan een onafhankelijke examencommissie voor.

Als je al 100% scoorde op alle onderdelen op je Ervaringscertificaat kom je meteen in aanmerking voor het branchecertificaat. Als er in eerste instantie nog competenties ontbraken leg je naast je Ervaringscertificaat ook de bewijzen van aanvullende scholing voor aan de examencommissie.

Als je je branchecertificaat hebt, wordt dit ook geregistreerd in het brancheregister.

Stap 6 Branchecertificaat

Met het Ervaringscertificaat is de EVC-procedure officieel afgesloten. Om vervolgens ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te krijgen leg je je Ervaringscertificaat aan een onafhankelijke examencommissie voor.

Als je al 100% scoorde op alle onderdelen op je Ervaringscertificaat kom je meteen in aanmerking voor het branchecertificaat.

Als er in eerste instantie nog competenties ontbraken leg je naast je Ervaringscertificaat ook de bewijzen van aanvullende scholing voor aan de examencommissie.

Als je je branchecertificaat hebt, wordt dit ook geregistreerd in het brancheregister.

Register deelnemers EVC en brancheregister buurtsportcoach

Iedere buurtsportcoach die het EVC-traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat. Het geeft glashelder aan wat je al kunt en in welke richting je je verder kunt ontwikkelen.

De onafhankelijke examencommissie beoordeelt de aanvragen van buurtsportcoaches die alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel hebben aangetoond en kent de branchecertificaten toe. Raadpleeg hier het register met een overzicht van alle deelnemers, waaronder degenen die het branchecertificaat buurtsportcoach op niveau 3, 4 of 5 hebben ontvangen.

schermafbeelding van het digitale register met een zoekvenster en gevonden resultaten van buurtsportcoaches met hun gegevens