Spring naar content

Wat is een branchestandaard?

Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho).

Wat is de inhoud van de branchestandaard?

De opbouw van een branchestandaard is afgeleid van een branche/beroepscompetentieprofiel of functiecompetentieprofiel en bevat de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van het beroep;
  • Context;
  • Aard van de werkzaamheden;
  • Resultaat van het beroep;
  • Kerntaken of basistaken of beroepsproducten;

Deeltaken of werkprocessen of beroepshandelingen: uitgewerkt naar context, kennis, verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden (uitgewerkt naar toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- ontwikkel- en informatievaardigheden en communicatievaardigheden).

Hoe kom ik meer te weten over EVC?

Heb je vragen, neem dan contact op met Kenniscentrum Sport & Bewegen, Marco Barten via marco.barten@kenniscentrumsportenbewegen.nl of 06-2164 9609. Hij kan je vraag beantwoorden of je doorverwijzen naar de juiste persoon.

Hoe moet ik me aanmelden voor een EVC-traject?

Als je interesse hebt in het EVC-traject voor buurtsportcoaches doe dan de quickscan. Het is een mooi vertrekpunt om voor jezelf te bepalen of EVC iets voor je is. Daarnaast is het voor de EVC-aanbieder de eerste input voor een eventueel intakegesprek. Na de Quickscan neemt de EVC aanbieder contact met je op om het resultaat van de quickscan te bespreken en de eventuele vervolgstappen.

Als je op voorhand vragen hebt kun je bij Leonie Vree van Certiforce terecht via info@certiforce.nl of telefonisch via 0314-399071.

Mijn werkgever wil niet aan een EVC-procedure meebetalen, kan ik nu toch deelnemen?

Je kunt ook zelfstandig deelnemen aan een EVC-procedure. Het is mogelijk dat je de kosten kunt aftrekken van je Inkomstenbelasting. Op de pagina ‘Kosten‘ vind je hierover meer informatie.

Hoelang duurt een EVC-procedure?

Een EVC-procedure duurt drie tot vier maanden. Je moet er gemiddeld zo’n 40 tot 60 uur insteken, in werktijd of vrije tijd.

Ben ik verplicht een opleiding te volgen na afronding van een EVC-procedure?

Nee, het volgen van een opleiding is niet verplicht. De EVC-procedure wordt afgerond met een ervaringsrapportage. Deze rapportage geeft glashelder aan wat je kunt en wat je nog zou kunnen ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen een branchestandaard en een EVC-meetstandaard?

Branchestandaarden kunnen zo algemeen zijn dat EVC-aanbieders ze op verschillende manieren kunnen interpreteren. Dit kan leiden tot andere resultaten. Nationaal Kenniscentrum EVC kijkt bij de beoordeling van branchestandaarden als EVC-standaard naar de meetbaarheid van de branchestandaard.

Voor goedkeuring als EVC-standaard dient de branchestandaard te zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: beschrijving van het beroep, context, aard van de werkzaamheden, resultaat van het beroep, kerntaken (of basistaken of beroepsproducten), deeltaken (of werkprocessen of beroepshandelingen) uitgewerkt naar context, kennis verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden in termen van resultaten.

Meer algemene informatie over EVC is te vinden op de website van Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft de branchestandaard buurtsportcoach goedgekeurd als EVC-standaard.