Spring naar content


  • Wat levert zo’n EVC-procedure je organisatie op?
  • Hoe werkt het precies?
  • Wat staat jouw medewerkers te wachten?

Waarom een branche-erkend diploma?

Gemeenten en andere werkgevers stellen buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen aan om lokaal te bevorderen dat mensen in dorpen, wijken en buurten meer gaan sporten en bewegen. Zij zijn de professionals die lokaal partijen verbinden, drempels voor mensen wegnemen en initiatieven nemen om het sport- en beweegaanbod te laten aansluiten bij de behoeften van de wijkbewoners. De buurtsportcoach heeft verschillende kwaliteiten in huis om dit te doen: hij organiseert, verbindt, communiceert, stimuleert en doet nog veel meer.

Toch zijn er grote verschillen in kwaliteit en kunde tussen de buurtsportcoaches. Een gezamenlijk perspectief op de kwaliteitseisen van het beroep ontbrak tot op heden, evenals een vastgesteld beroepsprofiel of branchecertificaat. Met de invoering van een branchecertificaat werkt Kenniscentrum Sport aan uniformering en verhoging van de kwaliteit van de buurtsportcoach.

Meerwaarde van het traject

Het Ervaringscertificaat zorgt ervoor dat mensen sterker in hun baan staan: het maakt glashelder wat ze weten en kunnen. Jij ziet als werkgever wat ze allemaal hebben geleerd en gedaan in de praktijk en dat is vaak verrassend veel. Kortom, het geeft je medewerkers zelfvertrouwen en je weet nog beter in welke richting ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Het certificaat is een mooie aanvulling op hun diploma’s en CV. Het belangrijkste is dat de kwaliteit van het werk vooruit gaat.

Cijfers

Evaluatierapport EVC-traject buurtsportcoaches

In 2016 deden 23 buurtsportcoaches mee aan een pilot EVC buurtsportcoaches. Mulier Instituut heeft de pilot geëvalueerd en hoorde van werkgevers over de meerwaarde van het traject:

  • EVC geeft inzicht in de competenties van de buurtsportcoaches.
  • Het brengt de ontwikkelmogelijkheden in kaart.
  • EVC leidt tot reflectie op het werk van buurtsportcoaches.
  • Het EVC-traject helpt om kwaliteit van de buurtsportcoach te waarborgen.

Werkgevers & buurtsportcoaches

Wat levert het je op?

Leren houdt nooit op. In je organisatie, binnen een vereniging en thuis: overal en altijd blijven je medewerkers bijleren en vaardigheden ontwikkelen. Soms doen ze werk waarvoor ze niet exact de diploma’s hebben, soms is er zelfs geen specifieke beroepsopleiding. Maar uw medewerkers doen het over het algemeen prima als het om hun kennis, vaardigheden en werkhouding gaat.

EVC is een uitgelezen instrument om nu eens wél expliciet in kaart te brengen hoe het zit met hun competenties. Jouw buurtsportcoaches verzamelen bewijzen van alles wat ze weten en kunnen. Diploma’s tellen mee, maar juist ook hun werk- en levenservaring. Als je je medewerkers de mogelijkheid biedt om een EVC-traject te volgen, laat je zien dat je hun ontwikkeling van groot belang vindt. Het getuigt van goed werkgeverschap.

Daarnaast biedt EVC jou de mogelijkheid om je medewerkers gericht te ontwikkelen. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers verdient zichzelf altijd terug. Toenemende vakbekwaamheid verhoogt de arbeidsvreugde en zorgt voor efficiëntere werkprocessen.

Procedure

We werken samen met Certiforce, een erkende aanbieder van EVC-procedures. Tijdens het traject begeleidt Certiforce de kandidaten. De doorlooptijd van het EVC-traject is 3 à 4 maanden. De deelnemer investeert in deze periode gemiddeld 40 tot 60 uur om zijn/haar portfolio te vullen. De kandidaat verzamelt hiervoor bewijzen over kennis, ervaringen en vaardigheden.

Dit verzamelen gebeurt aan de hand van de meetstandaard; het Beroeps Competentie Profiel (BCP). Een onafhankelijk assessor toetst alle verzamelde bewijsmaterialen. Deze assessor beoordeelt en reikt het Ervaringscertificaat uit. Om in aanmerking te komen voor het branchecertificaat Buurtsportcoach dient de kandidaat dit Ervaringscertificaat in bij de onafhankelijke examencommissie.

Organisatie

Kenniscentrum Sport & Bewegen streeft als kennisinstituut naar het verstevigen en verbeteren van de kwaliteit van professionals in het speelveld sport, bewegen en gezondheid. Uiteindelijk bepaalt de kennis en kunde van deze professionals of lokaal het verschil gemaakt wordt. Samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) werkte Kenniscentrum Sport aan een kwaliteitsimpuls voor de Buurtsportcoach.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft samen met VSG, NOC*NSF en de Werkgevers in de Sport het Beroeps Competentie Profiel ontwikkeld voor de Buurtsportcoach. Vervolgens is deze inhoudelijk getoetst door enkele gemeenten en buurtsportcoaches.

Register deelnemers EVC en brancheregister buurtsportcoach

Certiforce is de partij die kandidaten begeleidt gedurende het EVC-traject. Ook leveren zij de assessor die uiteindelijk beoordeelt of een kandidaat voldoet aan het opgestelde Beroeps Competentie Profiel. Naast deze assessor is er een belangrijke rol weggelegd voor de onafhankelijke examencommissie. Deze commissie deelt uiteindelijk het branchecertificaat Buurtsportcoach uit. De commissie beslist op basis van het ingediende ervaringscertificaat, eventueel aangevuld met certificaten van opleidingen/cursussen en aanvullende bewijslast.

Iedere buurtsportcoach die het EVC-traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat. Het geeft glashelder aan wat ze al kunnen en in welke richting ze zich verder kunnen ontwikkelen.

De onafhankelijke examencommissie beoordeelt de aanvragen van buurtsportcoaches die alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel hebben aangetoond en kent de branchecertificaten toe. Raadpleeg hier het register met een overzicht van alle deelnemers, waaronder degenen die het branchecertificaat buurtsportcoach op niveau 3, 4 of 5 hebben ontvangen.

schermafbeelding van het digitale register met een zoekvenster en gevonden resultaten van buurtsportcoaches met hun gegevens

Geen items gevonden