Spring naar content

De rol van bewegen bij kwetsbaarheid

Kwetsbare 65-plussers blijven steeds langer thuis wonen en doen daarbij relatief vaak een beroep op de huisartsenzorg. Beperken van kwetsbaarheid en daarbij het vergroten van zelfredzaamheid bij deze ouderen kunnen leiden tot minder druk op de huisartsenzorg en bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven. Beweging speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. Ouderen die voldoende bewegen hebben namelijk minder kans op acute zorgproblemen en chronische aandoeningen. Ze blijven mobieler en hebben minder kans om op mentaal of cognitief gebied kwetsbaar te worden.

mevrouw met rollator
het e-book 'Bevorder zelfredzaamheid kwetsbare ouderen met bewegen'

Wat kun je verwachten van het e-book?

Dit e-book is bedoeld voor eerstelijnszorgverleners die het belang van bewegen bij ouderen meer onder de aandacht willen brengen. Denk aan praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en (huis)artsen. Het e-book geeft achtergrondinformatie over het belang van bewegen voor het uitstellen en beperken van kwetsbaarheid. Daarbij is extra aandacht voor dit thema in relatie tot valpreventie, sarcopenie en dementie. Vervolgens gaan we in op belemmeringen om te bewegen, schetsen we het beweegaanbod en hoe de buurtsportcoach kan helpen. Tot slot volgen praktische adviezen en tips hoe je ouderen op weg helpt naar gezonder beweeggedrag.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Liesbeth Preller portretfoto

Liesbeth Preller

Specialist

Mijn kennis richt zich op de groep ouderen en mensen met chronische aandoeningen, met het doel dat zij meer kunnen gaan bewegen. Kennis waarmee professionals en vrijwilligers in zorg, welzijn en sport en bewegen deze doelgroepen beter kunnen bereiken, effectieve methoden inzetten, en bevorderen dat de doelgroep duurzaam meer kan blijven bewegen.

Misschien ook interessant:

Bewust Bewegen met chronische aandoeningen

Voldoende bewegen is belangrijk, ook voor mensen met chronische aandoeningen. Maar waar moet je als zorgverlener rekening mee houden bij deze patiënten? Bewust Bewegen helpt je verder.

Aan de slag met bewegen binnen de zorg

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en kennisproducten op het gebied van zorg en bewegen? We helpen je graag op weg